O NÁS

Predstavenie GreenDream s.r.o.

Začiatky firmy siahajú do roku 1996, kedy sme založili firmu Kubovics-AGRO a následne v roku 2014 spoločnosť GreenDream s.r.o. Od samého začiatku sme sa zamerali na výstavbu a údržbu okrasnej zelene. Na základe vlastných skúseností sme postupom času rozšírili naše služby o predaj profesionálnej záhradnej techniky. Spoločnosť GreenDream s.r.o. patrí medzi partnerov verejného sektora a je zapísaný v uvedenom registri: RPVS

majitelia Szilvia a Gergely Kubovics

Referencie

 • Mesto Šaľa – Výsadba zelene, dodávka vzrastlých stromov, výsadba živého plotu a obnova trávnika rok 2022
 • Obec Zemianaská Olča -Kompletná obnova futbalového ihriska, rekultivácia, laserové gredrovanie,dodávka  a položenia trávneho koberca rok 2022
 • Vodozádržné opatrenia  – Mesto Nové Zámky 2022/23
 • Pons Danubi – realizácia oddychovej zony pri Mrtvom ramene Váhu  rok 2021
 • CTP Budapešť- Výsadba vzrastlích stromov rok 2021
 • Mesto Dunajská Streda – návrh a výsadba 15 000 kvetín, cibuloviek/rok  od 2013,
 • Mesto Komárno -Revitalizácia plochy pred divadlom Jokai rok 2023
 • Gymnázium Hansa Selyeho – vytvorenie letnej triedy  rok 2018
 • Mesto Komárno -2012 -do dnes kosenie, jesenný zber lístia, orez a výrub stromov v sťažených podmienkach
 • Mesto Komárno – 2007,2008, 2015 kompletné vyčistenie Pevnosti  od náletových drevín
 • Mesto Veľký Meder- 2009-2013kompletná údržba verejnej zelene, výsadba kvetinových záhonov
 • Mesto Dunajská Streda -kosenie verejnej zelene 2013-2016
 • Mesto Nitra – orez stromov 2018
 • Mesto Levice – kosenie 2015 -16
 • Gamota Agro – údržba areálu od 2014
 • Rieker Komárno- kosenie areálu od roku 2016
 • Podunajské Múzeum -kosenie od  roku 2016
 • Gymnázium Hansa Selyeho  Komárno – Vodozádržné opatrenia 2015
 • Obec Imeľ -realizácia vodozádržných opatrení v obci
 • Greenpark Komárno -založenie záhrady a detského ihriska
 • Kortina Komárno – založenie záhrady a automatická závlaha
 • Foundry Štúrovo – výsadba stromov, založenie záhrady a automatická závlaha
 • KFC Komárno -kompletná regenerácia tréningovej plochy
 • a mnoho ďalších investorov

Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti

Ďalšie referencie

Máte záujem o naše služby?

Kontaktujte nás!